Peutergroep

Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom op peutergroep 't Schakeltje of op dependance 't Schakeltje. Wij verzorgen Montessori peuteronderwijs. Sinds 2009 is de Montessorimethode erkend als methode VVE (Vroeg- en voorschoolse educatie). In onze peutergroepen staat de uitspraak "Help mij het zelf te doen" van Maria Montessori centraal. Er wordt veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen. Wij bieden een omgeving die prikkelt, zodat het kind uitgedaagd wordt en op onderzoek uitgaat. Dit bevordert het zelfvertrouwen van het kind.
Het materiaal in de omgeving nodigt het kind uit zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken en handelingen te herhalen.
In de peutergroepen werken wij met thema's. Binnen deze thema's zorgen wij ervoor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, zoals de zintuiglijke-, motorische-, taal- en sociaal emotionele ontwikkeling.

Nieuwsgierig geworden?
Neemt u dan contact op met Babs Boender of Marjolein Kranenburg (directie). Telefoonnummer: 010-4163965

Klik hier voor het inspectierapport van de GGD van 't Schakeltje LRKP 332573710
De dependance heeft een eigen LRKP nummer, namelijk 270485818.
Klik hier voor het inspectierapport van de dependance.
Een LRKP nummer is van belang als er kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd.

Wilt u het pedagogisch beleidsplan van de peutergroep inzien, dan bent u van harte welkom bij de directie.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work