NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

 

Gedurende de jaren op De Schakel zullen wij tijdens de oudergesprekken de gehele ontwikkeling van uw kind bespreken. Dit doen we met ons rapport en het Cito leerlingvolgsysteem (met o.a. de Cito Entreetoets).  De grafieken van Cito geven u een goed inzicht in de beheersing van de lesstof t.o.v. andere kinderen in Nederland. In combinatie met het rapport kunnen we u een goed beeld geven over de ontwikkeling van uw kind.

 

Voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. U hebt de keus uit vele scholen en wij zien het als onze plicht u en uw kind bij deze keuze te begeleiden. In groep 7 wordt er een voorlopig advies geformuleerd. Dit advies komt voort uit het Cito leerlingvolgsysteem, de werkhouding en taakgerichtheid van het kind (welk gedrag laat het kind dagelijks in de groep zien). Deze gegevens worden samen met de leerkracht, de directie en de intern begeleidster besproken en hieruit komt er een voorlopig advies. Dit advies wordt met de ouders besproken op het laatste rapportgesprek.

In groep 8 wordt  de NIO afgenomen (dit onderzoek kijkt meer naar leervermogen). Deze gegevens en de resultaten van de Cito toetsen helpen de leerkracht om aan u en uw kind een definitief schooladvies te geven voor 1 maart. In de maand april zullen alle groep 8 leerlingen de IEP eindtoets maken, deze toets wordt landelijk afgenomen.

 

Koers VO

Kinderen die de laatste jaren op de basisschool niet op alle vakgebieden voldoende ontwikkeling hebben laten zien, kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteuning in het VO. Deze kinderen krijgen een onderzoek naar hun mogelijkheden via Koers VO. Daarom laten we deze kinderen niet meedoen met  het NIO onderzoek.  Kinderen die via Koers VO het onderzoek hebben gehad naar hun mogelijkheden in het VO, krijgen aan de hand van deze gegevens en de gegevens van de leerkracht een VO advies.

 

Schoolkeuze

Dit schooljaar zullen wij een informatieavond PO-VO verzorgen voor de ouders en verzorgers van de leerlingen uit de groepen 7 en 8.  Op deze avond lichten we ouders in over de verschillende VO-niveaus. Deze avond organiseren we een keer per twee jaar voor groep 7 en groep 8.

Het is erg belangrijk dat u de open dagen van de VO scholen bezoekt samen met uw kind. We raden u aan daar mee te beginnen in groep 7.

Voordat het definitieve schooladvies wordt gegeven in maart, moet u een keuze hebben gemaakt m.b.t. de VO school. Na het definitieve advies, moet u direct gaan inschrijven.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT