Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van leerkrachten, leerlingen en ouders van montessorischool De Schakel. Deze taak is wettelijk vastgelegd in de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS).

De doelstelling van de MR van De Schakel is dat zij een positief kritisch partner van de directie is, waarbij op betrokken en kundige wijze de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd. In de MR wordt er gewerkt vanuit vertrouwen en het idee goede dingen op school te verstevigen en ontwikkelpunten met elkaar te bespreken.

De MR vergadert tegelijk met de oudercommissie van de kinderopvang.

De MR bestaat uit vier leden:
Oudergeleding:
Tamara Müller
Annet vd Graaf
Marjorie Remmig
Esmal Ozkaya
Jolanda van Oostende
 
Personeelsgeleding:
Nicky Terpstra (secretaris)
Elise van der Stel
Barbara van der Horst

De MR en de oudercommissie communiceren belangrijke informatie via onze nieuwsbrief. Deze worden verstuurd via Social Schools en zij terug te vinden op onze website.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT