Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op €58,- per kind. Indien uw kind later in het jaar instroomt, zal dit bedrag lager zijn afhankelijk van de activiteiten die nog plaats zullen vinden. Er bestaat een mogelijkheid om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. Neemt u hiervoor contact op met de directie.
U kunt de ouderbijdrage storten op bankrekeningnummer NL71INGB0654087784 TNV Basisschool Schakel. Onder vermelding van de naam van uw kind met zijn groep.
U kunt de betaling ook contant doen op school.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT