Aanmelden

Zoekt u een peuterspeelzaal voor uw kind? Wordt uw kind binnenkort 4 jaar en gaat hij of zij naar de basisschool? Gaat u verhuizen? Bent u nieuwsgierig naar ons montessorionderwijs? Neemt u dan contact op met de directie voor het maken van een afspraak voor een informatiegesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij meer over ons montessorionderwijs en geven wij u een rondleiding door de school. Tijdens dit gesprek zullen wij al uw vragen beantwoorden.

Wanneer u na dit gesprek besluit tot inschrijving zal de directie met u een inschrijfgesprek inplannen. Samen met u vullen wij het inschrijfformulier in. Hiervoor heeft u het BSN-nummer van uw kind en het polisnummer van de zorgverzekeraar nodig.


Voor inschrijven voor de peutergroep hebben wij ook een IBAN-nummer nodig van uw bank, waarop de automatische incasso gaat plaatsvinden.
Een diploma van uw hoogst genoten opleiding is nodig voor de juiste financiering voor uw kind.

Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. https://pporotterdam.nl/film-aanmelden-en-inschrijven-op-een-rotterdamse-basisschool/

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U kunt dan bellen met onze school of een bericht sturen naar schakel@rvko.nl.

Aanmelden

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, dan wordt er een afspraak gemaakt. Tijdens deze afspraak vult u samen met de directie het aanmeldformulier in. Hierin wordt gevraagd naar informatie over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij samen de schriftelijke aanmelding hebben afgerond, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. Het SOP is in te zien bij de directie.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

· Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.

 

· Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat onze Montessori visie en ons katholieke onderwijs.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. De leerkracht waar uw kind bij in de klas komt, neemt hierover contact met u op.

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in. Dan wordt er een afspraak gepland waarop ouders en directie samen het inschrijfformulier invullen.

* Op dit moment zitten de onderbouw-middenbouw en bovenbouw groepen vol voor het schooljaar 2023-2024.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT