Wij bieden peuteropvang voor twee dagdelen en voor vijf dagdelen in onze peuterspeelzaal. De dagdelen in de ochtend zijn van 8:15 uur tot 11:30 uur, met een uitloop tot 11:45 uur. De dagdelen in de middag zijn van 12:15 uur tot 15:00 uur, met een uitloop tot 15:15 uur.

 

De kosten voor de peuterspeelzaal worden bij inschrijving bepaald met de directie. Deze zijn inkomensafhankelijk.

Tijdens de schoolvakanties en de studiedagen van de school zijn de VVE-peutergroepen (die 2 tot 5 dagdelen komen spelen) gesloten.

De meeste festiviteiten van de school worden ook in de peutergroepen gevierd. Houd hiervoor de digitale nieuwsbrief goed in de gaten. Deze nieuwsbrief komt om de drie weken op vrijdag uit en wordt verzonden via “Social schools”. Iedere week ontvangen de ouders van de kinderen in de kinderopvang en de peuters uit de VVE-peutergroepen een bericht over activiteiten in de peutergroepen.

Ouders zijn welkom tijdens de inloopweken op de groep. Er is op school een Pedagogisch beleidsplan voor onze opvang aanwezig. Deze is te vinden op de groep. Het meest recente GGD-rapport is op onze website te vinden. Er is een Voorschool maatschappelijk werkster aanwezig op bepaalde dagdelen per maand. Vraagt u hier gerust naar.

De leidsters van de VVE-peutergroepen nodigen u 3x in de gehele periode van 2 tot 4 jaar uit om een gesprek te voeren over de ontwikkeling van uw kind. De leidsters bereiden de gesprekken voor. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, maakt de leidster een rapportage van KIJK!.

Wij vinden het belangrijk dat ouders en de leidsters elkaar als partners zien bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Oudercommissies zijn van belang voor het handhaven van de kwaliteit van de opvang en spelen een rol bij het verbeteren van de communicatie naar ouders

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT