Lerende organisatie en stagiaires

Aangezien wij het belangrijk vinden om onze toekomstige collega’s de kans te geven ervaring op te doen in het montessorionderwijs, kunt u regelmatig een stagiaire of een leraar in opleiding (LIO) in één van de groepen tegenkomen. Studenten kunnen dit vak alleen leren als ze ook ervaring opdoen in de praktijk. Uiteraard blijft de leerkracht de eindverantwoordelijke. Onze studenten komen vaak van de Pabo Thomas More of van de Hogeschool Rotterdam. Ook zijn er stagiaires die studeren aan een MBO- opleiding (meestal zorg en welzijn) en er zijn ook stagiaires die vanuit het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage komen lopen bij ons.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT